Stembevrijdend Zingen

 
do   19  juli           € 15     19.30-21.30 u       

 Zangavond voor mensen die moeiteloos willen zingen 

Iedereen kan zingen, dat is het uitgangspunt van Stembevrijdend Zingen. ‘Als je kunt lopen, kun je dansen, als je kunt praten, kun je zingen’, zo simpel is het. Het verlangen om te zingen is genoeg. Bij Stembevrijdend Zingen kun je dit verlangen laten horen. En naast dat verlangen is er ook het ongemak, de schroom, de angst. Ook daar is plek en ruimte voor bij Stembevrijdend Zingen, want het gaat om natuurlijk zingen, vanuit kracht èn kwetsbaarheid.

Hoe ziet zo’n zangavond eruit? 

1) Stembevrijdende oefeningen : We starten de avond met afstemming, lichte lichaamsoefeningen/beweging en improviserend klinken/zingen.

2) Stembevrijdend Zingen : Daarna zingen zingen we wereldliederen, mantra’s, klaag- en jubelliederen, en melodieën uit verschillende culturen en spirituele tradities. De liederen zijn meestal eenvoudig en bevatten vaak maar enkele woorden.

Door herhaling verdiepen de liederen zich en kan spontane meerstemmigheid ontstaan.  We zingen niet van blad en je hoeft geen noten te kunnen lezen of een bepaalde partij te zingen. De pianobegeleiding geeft een bedding waarin ervaren en onervaren zangers en zangeressen hun stem kunnen laten horen.   Zing wie je bent, zing jezelf!

Ik heb mijn stemwerkopleiding gevolgd aan de Academie voor Stembevrijding van Jan Kortie in Amsterdam (www.jankortie.nl) Stembevrijding start vanuit aanvaarding van wat er is èn verlangen. Verlangen naar meer ruimte voor jouw stem en jouw unieke geluid. 

Meer info, vragen of opgeven: bel 06-25525702 of mail naar  maartenmoens@kpnmail.nl