Reading


Bij een aura reading “lees” ik intuïtief je energieveld. Daar komt een thema uit naar voren dat nu aan de orde is en als een rode draad door het consult loopt. Aanvullend “lees” ik de chakra’s en bespreek dat met jou. Jij voelt wat je herkent en hoe dit aansluit bij je thema of probleem. Hierdoor kan je de situatie opnieuw beoordelen, ontstaan nieuwe ideeën en mogelijk kun je oude patronen gaan doorbreken. Door dit consult krijg je meer of weer zicht op waar je aan wilt werken om verder te komen. Vaak ontstaat er meer of weer perspectief of hernieuwde hoop om uit een vastgelopen situatie los te komen door de helderheid waar dit op chakra niveau mee verbonden is. Een reading duurt ongeveer één uur en gaat over zaken in het nu of het verleden, niet over de toekomst.


Binnenkort volgt een filmpje over mijn werkwijze.


Je bent van harte welkom,  bel of app me maar op 06 340 333 02 

Eugène Klooster, Harderwijk


p.s. Aurora betekent opkomende zon als symbool van toenemend geluk en licht.