HSP 


Een hoogsensitief mens (HSP’er) ziet en hoort veel meer dan de gemiddelde mens, heeft zogezegd meer antennes. Onbewust pik je de hele dag indrukken, geluiden, energieën, geuren, en sferen op. Als je hier niet goed mee om kunt gaan, voel je je vaak overweldigd. Afschermen is dan vaak nodig, maar zet je talent als het ware buiten werking. Je kan van nature hoogsensitief zijn en nog niet geleerd hebben daar mee om te gaan, doordat het thuis niet (h)erkend werd. De ervaring in de praktijk heeft geleerd dat een deel van de HSP-ers zich niet bewust is van hun HSP kwaliteiten. 

Je natuurlijke gevoeligheid kan extra geactiveerd zijn door een heftige gebeurtenis, waardoor je altijd op je hoede bent. Kenmerken zijn: Je “radar" scant continu, vaak onbewust, de omgeving. Dit is heel vermoeiend. Je lijkt vooral uit hoofd te bestaan, aan het eind van de dag ben je compleet leeggelopen. Uit mijn eigen ervaring weet ik, dat je heel goed kunt leren omgaan met hoogsensitviteit.  

Hieronder staan een aantal vragen (volgens de aanpak van Elaine Aron) die je helpen vast te stellen hoe gevoelig je bent:



Beantwoord alle vragen. Beantwoord het zoals het voor jou voelt. Antwoord met Ja als het enigszins opgaat.  (schrijf het aantal keer ja en/of nee op)

Antwoord: Ja/ Nee

 1. Ik ben me bewust van subtiele signalen in mijn omgeving.
 2. Ik word beïnvloed door stemmingen van anderen.
 3. Ik ben nogal gevoelig voor pijn.
 4. Tijdens drukke dagen merk ik dat ik behoefte heb om me terug te trekken op een plek waar ik ongestoord alleen kan zijn.
 5. Ik ben gevoelig voor de effecten van cafeïne.
 6. Ik raak gemakkelijk overvoerd door dingen als fel licht, sterke geuren, grove weefsels of harde sirenes.
 7. Ik heb een rijke complexe innerlijke belevingswereld.
 8. Ik voel mij niet op mijn gemak bij harde geluiden.
 9. Ik kan diep ontroerd raken door kunst of muziek.
 10. Ik ben consciëntieus (wil dingen volgens mijn geweten doen).
 11. Ik schrik gemakkelijk.
 12. Ik voel me opgejaagd als ik veel moet doen in korte tijd.
 13. Ik raak geïrriteerd als mensen proberen me te veel dingen tegelijk te laten doen.
 14. Ik doe erg mijn best te voorkomen dat ik fouten maak of dingen vergeet.
 15. Ik kijk uit principe niet naar geweldadige films of tv-shows.
 16. Ik voel me ongemakkelijk als er om mij heen veel gebeurt.
 17. Veranderingen in mijn leven brengen mij van mijn stuk.
 18. Ik heb een neus voor delicate geuren, smaken, geluiden en geniet daarvan.
 19. Het vermijden van situaties die me van streek maken heeft bij mij een hoge prioriteit.
 20. Als kind werd ik door mijn ouders of leraren gevoelig of verlegen gevonden.
 21. Als mensen zich in een fysieke omgeving niet prettig voelen, weet ik meestal wat er moet gebeuren om dat te veranderen.
 22. Als ik erge honger heb heeft dat sterke invloed op mijn concentratievermogen of mijn humeur.
 23. Als ik met iemand moet wedijveren of op mijn vingers word gekeken, word ik zo nerveus dat mijn prestaties veel minder zijn dan gewoonlijk.

Evaluatie van de HSP test         geef jezelf een punt voor iedere “ja”.

0-7 punten:  Je bent waarschijnlijk geen HSP-er. Hoewel dat niet met zekerheid te zeggen is. Want als er bijvoorbeeld twee items heel erg waar zijn voor jou kan het zijn dat je wel hoogsensitief bent.

8-14 punten : Er zijn verschillende gradaties in sensitiviteit. Je bent waarschijnlijk wel sensitief maar mogelijk niet hoogsensitief. Dat kan een groot voordeel zijn omdat je wel veel dingen aan kan voelen, maar niet de problemen hebt die de hoogsensitieven hebben.

15-23 punten : Je bent heel waarschijnlijk hoogsensitief (HSP-er). Je bent gevoeliger voor nuance verschillen dan de meeste andere mensen. Het kan nut hebben om een boek te lezen over hoogsensitiviteit of kennis te maken met andere HSP-ers. Het kan zijn dat je heel veel herkent en daardoor iets bewuster wordt van deze eigenschap van je.