Homeopathie

www.homeobestia.nl

vrijdag 7 september   19.30 - 21.30 uur

Hedi Hop zal een lezing verzorgen over homeopathie bij dieren. Is uw dier ziek, heeft het gedragsproblemen of chronische klachten?  Homeopathie kan bij heel veel problemen een oplossing bieden of zorgen voor verbetering. Homeopathie is een natuurlijke geneeswijze en heeft geen nadelige bijwerkingen voor de patiënt. Homeo Bestia kijkt vanuit de homeopathie naar het gehele dier en beperkt zich niet tot een lokaal probleem. Hierdoor kan een oplossing c.q. verbetering aangeboden worden dat bij uw dier past en ervoor zorgen dat uw dier zich op alle fronten beter gaat voelen. Dit biedt natuurlijk voordelen op de lange termijn.  Problemen waarbij homeopathie een uitkomst kan bieden :  
Hormonale problemen (bijv. schijnzwangerschap bij honden of de ook wel als 'pismerrie' bekend staande problemen bij paarden), Hoesten, Nierproblemen, Ouderdomsproblemen (het optimaliseren van de levenskwaliteit)  etc.  Bij acute klachten: koliek, trauma, blessures, hoefzweer, etc.  Bij gedragsproblemen als luchtzuigen, angst, hyperactiviteit etc.