Haptonomie

www.haptomove.nl

Sjook Heesakkers, fysiotherapeut en haptonome uit Ermelo, zal uitleg geven over haptonomische begeleiding.

Haptonomie houdt zich bezig met het menselijk gevoelsleven, zowel lichamelijk, als meer emotioneel. De haptonomische begeleiding wil de mens laten ontdekken wat er gevoelsmatig bij hem/haar leeft, om zo inzicht te krijgen in zichzelf en de problemen die zich voordoen. In het dagelijks leven zijn we vaak geneigd, voorbij te gaan aan wat we voelen, en richten we ons meer op wat moet of wat hoort. Het is niet vanzelfsprekend te luisteren naar wat we diep in onszelf voelen of beleven. Ons denken domineert dan ons voelen, waardoor dit laatste steeds moeilijker gehoord wordt.


Haptonomische begeleiding 

Deze begeleiding is erop gericht je weer vertrouwd te maken met je gevoel zodat je meer zicht krijgt op wat er gevoelsmatig bij je leeft. Je wordt vertrouwder in het delen en uiten van gevoelens. Je leert woorden te vinden voor wat je voelt en hoe je ruimte kunt geven aan gevoelens die voor jou belangrijk zijn.  Omdat voelen in eerste instantie in je lichaam gebeurt, leer je hier naar te ‘luisteren’, zonder oordeel of schaamte; leer je te begrijpen hoe het voelen ‘werkt’ en hoe je hiermee om kunt gaan in het dagelijks leven.